Regnskapsførar

ØkonomiConsult as er eit regnskapsbyrå som held til i Syvde, ei flott bygd innerst i
Syvdefjorden.

Vi tilbyr regnskapstenester som bokføring, betalingsformidling, fakturering, purring,
årsoppgjer, lønn og budsjettering.

Vi hjelper deg med protokollarbeid og kontakt med kundar, leverandørar og offentlege
instansar.
To av medarbeidarane er autoriserte regnskapsførarar i samsvar med "Lov om autorisasjon
av regnskapsførere". Autorisasjonen skal gje deg som kunde tryggleik for fagleg dugleik i
utføringa av reknskapsarbeidet.

ØkonomiConsult as er medlem i Regnskap Norge og i lokal ERFA-gruppe.

Lang erfaring med regnskapstenester

ØkonomiConsult as vart stifta i 1993, og er registrert i enhetsregisteret i 1995.
Vi har dermed godt over 20 år erfaring. Gjennom kurs og vidareutdanning held vi oss til ei
kvar tid oppdatert på endringar i lover og regelverk og hevar kunnskapsnivået. Du kan
dermed kjenne deg trygg på våre tenester.


Med kunden i fokus

Med dagens Internetttilknyting er vi nær alle kundane våre, uansett kvar i landet dei held til.
Vi legg vekt på å ha god kommunikasjon med alle kundane våre, og kan til ei kvar tid stå til
teneste med å svare på spørsmål og gje råd og rettleiing.
Treng du regnskapsførar i Syvde, Vanylven eller ein annen stad i landet - er vi eit godt og
trygt val.


Velkomen til oss.