Rekneskapsføring:
Vi fører regnskap for alle typer foretak. Vi avstemmer regnskapet og utarbeider perioderapportar med den frekvens kunden ønsker. Vi ordnar momsoppgjeret og sørger for lovpålagt rapportering til det offentlege.

Skanning av bilag:
Vi fører heile rekneskapet elektronisk via vårt dokmentsenter der fakturaer og andre bilag automatisk blir kontert og bokført. All dokumentasjon blir så elektronisk arkivert. Dette gjer arbeidet med rapportering og årsoppgjer lettare for oss. I tillegg tilbyr vi tilgang til rekneskapet via web, med eigen innlogging for våre kundar. Der kan kunden gå inn og ta ut rapportar, ein kan også scrolle ned på bilagsnivå og sjå i detalj korleis dei er ført.

Remittering:
Vi gjer arbeidet med å betale rekningane for deg dersom det er ønskeleg.
Med OCR-avtaler og KID på utgåande fakturaer blir mykje av punchearbeidet overflødig. Regnskapet er automatisert.

Årsoppgjør:
Vi utfører årsavslutning av regnskapet med utarbeiding av likningsdokument, årsregnskap, notar og årsmelding. Vi bistår også i arbeidet med protokollar for styremøter og generalforsamling.