Idéutvikling

Har du ein god forretningside?

God planlegging og fokus på markedet gir deg gode sjansar for å lukkast med å utvikle idéen din til eit framtidig selskap. Det å starte eige firma inneber lovpålagt registering som varierer i forhold til type virksomhet du ynskjer å starte.

Først steg er å finne ut kva du kan og kva du vil. Vil du bli arbeidstakar eller næringsdrivande? Hobby eller næringsverksemd?

Vi har oversikt over fordelar og ulemper med dei ulike selskapsformene og kan gje deg gode råd i samband med oppstart, finansiering av igangsettinga, oppfylle rapporteringsplikta innanfor økonomi, skatt, og avgifter, og eventuelt hjelpe deg med å vurdere lønsemda i prosjektet.

Kom gjerne innom eller ring oss for ein prat !