Rådgiving

Vi kan hjelpe ved styremøte, generalforsamling, føring av protokoll og lovpålagt rapportering til
offentlege instansar.

Ved hjelper til med stifting av nytt selskap eller omdanning av det eksisterande.
Vi har all kontakt med banken ved finansiering, leasing eller lån.

Vi kan vere din økonomiske spisskompetanse og din sparringspartner innafor ulike områder.
Vår kompetanse kan vere din kompetanse for di bedrift.