Rekneskapsføring:
Vi fører regnskap for alle typer foretak. Vi avstemmer regnskapet og utarbeider perioderapportar med den frekvens kunden ønsker. Vi ordnar momsoppgjeret og sørger for lovpålagt rapportering til det offentlege.

Skanning av bilag:
Vi fører heile rekneskapet elektronisk via vårt dokmentsenter der fakturaer og andre bilag automatisk blir kontert og bokført. All dokumentasjon blir så elektronisk arkivert. Dette gjer arbeidet med rapportering og årsoppgjer lettare for oss. I tillegg tilbyr vi tilgang til rekneskapet via web, med eigen innlogging for våre kundar. Der kan kunden gå inn og ta ut rapportar, ein kan også scrolle ned på bilagsnivå og sjå i detalj korleis dei er ført.

Remittering:
Vi gjer arbeidet med å betale rekningane for deg dersom det er ønskeleg.
Med OCR-avtaler og KID på utgåande fakturaer blir mykje av punchearbeidet overflødig. Regnskapet er automatisert.

Årsoppgjør:
Vi utfører årsavslutning av regnskapet med utarbeiding av likningsdokument, årsregnskap, notar og årsmelding. Vi bistår også i arbeidet med protokollar for styremøter og generalforsamling.
Rekneskapførar: ØkonomiConsult as er eit regnskapsbyrå som held til i Syvde, ei flott bygd innerst i
Syvdefjorden. Vi tilbyr regnskapstenester som bokføring, betalingsformidling, fakturering, purring,
årsoppgjer, lønn og budsjettering. Les meir...

Rekneskapstenester: Vi fører regnskap for alle typer foretak.Vi utfører årsavslutning av regnskapet og utarbeider likningsdokument, årsregnskap, notar og hjelper til med utarbeiding av årsmelding for dei
som må gjennom dette. For kundar som har revisjonsplikt sender vi regnskapen vidare til revisjon. Les meir...

Vi kan fakturere for deg. For kundar med små fakturamegder som ikkje ser nytte av å investere i eige fakturaprogram er dette svært praktisk. Vi får innlevert fakturagrunnlag og produserer og sender ut fakturaen.

Dersom du vil fakturere sjølv kan vi tilby tilgang til Web faktura. Dette er eit nettbasert fakturaprogram for små og mellomstore foretak. Alle bokføringsdata blir overført elektronisk til regnskapssystemet.

Ta kontakt om du ønsker ein demo av løysinga.

ØkonomiConsult as har spesialisert seg på lønn, og hjelper kundane våre med
lønnskøyring slik at alle tilsette får den lønna dei skal ha til rett tid. Vi har over 20 års
erfaring og har solid kompetanse på området. Les meir...

Personal

Vi kan bidra med informasjon og rettleiing når det gjeld saker knytta til personal, for eksempel:

  • tilsettingsavtalar, arbeidsreglement, arbeidstid og skiftordningar,
  • oppfølgjing av sjukmelde og anna fråvær, herunder lage grunnlag for fråværsstatistikk
  • delta i løysing av konfliktsaker, skrive protokollar og åtvaringar/oppseiingar m.m.


HMS

Vi kan bidra med informasjon og rettleiing når det spørsmål runde helse, miljø og sikkerhet, for eksempel:

  • vere samtalepartnar og stå for den tekniske utarbeidinga av lovpålagt HMS-dokumentasjon i den grad kunden ynskjer det.
  • saman med kunden utarbeide varslingsrutiner i samsvar med Arbeidsmiljølova (lovpålagt for bedrifter med minst 5 tilsette frå 01.07.2017)
  • saman med kunden utabeide reglar for personvern (nye personvernreglar frå 01.01.2018)

Er dette av interesse for deg? Ta kontakt idag!

Det finns ei rekke webbaserte regnskapsprogram der ute, og vi ønskjer å tilpasse oss deg som kunde. Om du allereie har tatt i bruk eit webbasert regnskapsprogram, kan vi som din regnskapsførar også kunne hjelpe til med regnskapsførsel i dei aller fleste tilfeller.

Fordelen med eit skybasert regnskapsprogram er at du er oppdatert til eikvar tid. Du kan løpande sende ut fakturaer, og ha full oversikt over betalte og forfalte fakturaer. Du får fleksibilitet i forhold til drift og kan jobbe akkurat når du vil, frå PC, nettbrett eller smarttelefon. Les meir...

Vi hjelper deg med budsjettarbeidet og lagar driftsbudsjett, balansebudsjett og likviditetsbudsjett. Budsjettet vert integrert mot rekneskapen slik at du kan sjå om utviklinga går som planlagt. Les meir...
Vi kan hjelpe med styremøte, generalforsamling, føring av protokollar og lovpålagt rapportering til offentlege instansar. Les meir...
Vi kan hjelpe deg med regnskap - for oppstart, hvordan finansiere oppstarten, lag dine rapporteringsplikten innenfor økonomi, skatt, og avgifter, og eventuelt kan hjelpe deg med å vurdere lønnsomheten før du starter med salg av et produkt eller en tjeneste. Les meir...