Vi hjelper både nyetablerte og større bedrifter. Over 140 bedrifter har allereie valt oss til rekneskapsføring.                                Kontakt oss idag, så finn vi ei løysing som passar deg og selskapet ditt.

Rådgiving

Vi leverer rådgivingstenester innan dagleg drift av selskapet. For dagleg leiar kan det vere nyttig å søkje hjelp når det skal takast viktige avgjerder. 

Les meir

Regnskap

Regnskapstenester omfattar bokføring, fakturering, lønn, rapportering, årsoppgjer og rådgiving. Vi tilpassar oss kundens behov, og skreddarsyr ein pakke som ...

Les meir

Lønn

Vi tek oss av alt av lønnsbehandling frå a-å.

Vi har solid kompetanse på regelverket og held oss til ei kvar tid oppdatert på nye reglar som gjer at du kan føle deg ...

Les meir

HMS

Alle bedrifter har eit lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. HMS-krava gjeld alle som sysselsetter arbeidstakarar, enten bedrifta har ein eller 100 tilsette.

Les meir

Personal

Dei tilsette vert ofte omtalt som bedrifta sin viktigaste ressurs, ein ressurs som må forvaltast på beste måte. 

Det er viktig for både tilsette og arbeidsgjevar, for tilsette ....

Les meir

Fakturering

Å sende ut faktura er ei svært  viktig oppgåve i eit firma. Vi kan ta heile jobben for deg, eller hjelpe deg med å innføre gode rutiner og effektive løysingar for ..

Les meir

Budsjett

Fleire og fleire ser nytta av å ha eit budsjett å styre etter. Dette  er ein viktig reiskap for å planlegge  - investeringar - finansiering - produksjon

- talet på tilsette ...

Les meir

Idéutvikling

Har du ein god forretningside?

God planlegging og fokus på markedet gir deg gode sjansar for å lukkast med å utvikle idéen din til eit framtidig selskap. 

Les meir

Årsregnskap

Vi ser til at alle foretak leverer årleg skattemelding med alle vedlegg innan fastsette fristar.  Vi står også til teneste for personar som treng hjelp med personleg skattemelding.  For alle foretak ...

Les meir