Text

Last ned

Text
 • Reiseregning reiser i Norge  
 • Reiseregning kun bilgodtgjørelse
 • Reiseregning inn og utland
 • Timeliste
 • Varetellingsliste
 • Varetellingslistesammendrag
 • VaretellingslisteExcel


Desse linkane er ikkje aktive enda pga feil hos leverandøren av vår heimeside, men vil bli retta så snart vi har ei løysing.


Ta kontakt så sender vi deg desse og andre malar på mail.Text
 • Vareuttaksbok
 • Kassetelling(PDF)
 • Kassetelling(Excel)
 • Refusjonav kontantutlegg
 • Kontorarbeidog regnskapsføring (Kilde: Skatteetaten.no)
 • Arbeidstakareller næringsdrivande (Kilde: Skattetaten.no)
 • Bokføringsforskriftakap.5 (Kilde: Lovdata.no)
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon