Text

Regnskap


Regnskapstenester omfattar bokføring, fakturering, lønn, rapportering, årsoppgjer og rådgiving. Vi tilpassar oss kundens behov, og skreddarsyr ein pakke som tilfredsstiller ditt behov, men også krav frå det offentlege.


Vi er fleksible og held oss oppdatert på ulike løysingar. "Regnskap i skya" er vel eit uttrykk mange har høyrt om, men kva betyr det?

Mellom anna betyr det

- våre kundar får eit oppdatert regnskap til ei kvar tid

- du har tilgang til forskjellige rapportar og alle bilag, på PC, nettbrett og mobil

- bilag kjem inn elektronisk eller blir enkelt lasta opp via smarttelefon

- reiserekningar, utlegg og timeregistrering blir kopla opp mot lønn og fakturering

- integrasjon mot nettbank med automatisk mottak av inn-og utbetalingsfiler frå banken

- synleg oppdatert saldo på driftskontoen

- oppdatert informasjon om åpne postar hos kunder og leverandører


Kom gjerne innom, så finn vi ei løysing som passar deg og selskapet ditt.


Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon